Обчислення площ полігонів (контурів, ділянок) за координатами вершин і приростами координат  

Обчислення площ полігонів (контурів, ділянок) за координатами вершин і приростами координат

ПРИЙОМИ І ТОЧНІСТЬ ОБЧИСЛЕННЯ ПЛОЩІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА КОНТУРІВ УГІДЬ

Лекція 4

Коригування планів із використанням твердих контурних точок як опори

При виборі твердих контурних точок на місцевості й на плані необхідна впевненість у розпізнанні цих точок і точності їхнього положення. З цією метою уточнюють положення контурних точок за допомогою аерознімків шляхом визначення інших контурних точок на плані й на аерознімку чи порівнюють відстані між цими точками на місцевості та на плані. Якщо результати вимірювань відрізняються більш як на 1 мм на плані (1 мм приймають як граничну похибку положення контурної точки на плані), то точки не можуть бути використані як опорні при коригуванні.

Із великої кількості випадків, які трапляються в практиці коригування планів, переважно масштабів 1: 10 000 і 1: 25 000, розглянемо найтиповіші випадки знімання:

полярним способом із твердої контурної точки за допомогою теодоліта або мензули;

способом перпендикулярів щодо лінії, яка спирається на тверді контурні точки;

способом перпендикулярів і полярним способом відносно ліній знімальних ходів, що спираються на тверді контурні точки:

а) теодолітного ходу без допоміжних кутів,

б) мензульного ходу,

в) хордокутомірного ходу,

г) створного ходу.

Усі ці випадки бувають у практиці коригування планів також тоді, коли як опорні використовують і пункти геодезичної мережі, нанесені на план, тільки результати знімання будуть точнішими, ніж при використанні контурних точок.

Питання для самоконтролю:

1. Які причини зумовлюють старіння карт і планів?

2. Особливості визначення ступеня старіння сільськогосподарських карт (планів).

3. Основні способи коригування планів і карт.

4. За допомогою чого коригують плани (карти)?

5. Вкажіть формулу визначення похибки вимірювань при коригуванні карт (планів).

Питання на самостійну підготовку:

1. Деформація паперу та його облік при роботі з планом

2. Використання аерознімків нової аерофотозйомки при коригуванні планів (карт)3. Створний хід (за допомогою мірного приладу).

4. Хордокутомірний хід (за допомогою мірного приладу).


План

1. Обчислення площ полігонів (контурів, ділянок) за координатами вершин і приростами координат

2. Обчислення площі за результатами вимірювання ліній і кутів на місцевості

3. Обчислення площ графічним способом

Питання для самоконтролю

Питання на самостійну підготовку

Якщо по межах землекористування або по частинах землекористувань прокладені теодолітні ходи, то площі обчислюють за координатами вершин полігонів. Площі контурів і ділянок можна також обчислити за координатами графічним (визначають за даним планом) або фотограмметричним (визначаються за аерознімками) методами. У навчальному посібнику «Геодезія» [11] наведено формули для визначення площі Р за координатами:

(4.1)

(4.2)

коли координати вершин полігона (контура, ділянки) виписані за ходом годинникової стрілки. Приклад для обчислення площі за формулами (4.1) і (4.2), коли спочатку визначають різниці координанат:

Хі-1 – Xi+1 і Yi +1 - Yi-1

Xi (Yi+1-Yi-1 ) і Yi (Хі-1 – Xi+1) .


3598038566395251.html
3598101920661730.html
    PR.RU™