М2_Т1_Л1 Загальна характеристика інтересів держави у сфері інформаційної безпеки

М1_Т3_Л4 Інформаційна безпека особистості

М1_Т3_Л3 Інформаційна безпека суспільства

М1_Т3_Л2 Інформаційна безпека держави

М1_Т3_Л1 Поняття і сутність інформаційної безпеки держави, суспільства та особистості

М1_Т2_Л4 Інформаційна безпека у соціальній, гуманітарній та екологічній сферах

М1_Т2_Л3 Інформаційна безпека у воєнній та державній сфері безпеки

М1_Т2_Л2 Тема: Інформаційна безпека політичної сфери

М1_Т2_Л1 Інформаційна безпека в економічній та науково-технологічній сферах

М1_Т1_Л3 Інформаційна безпека як складова національної безпеки держави

1. Основи національної безпеки держави – організаційно-правові аспекти.

2. Місце і роль інформаційної безпеки в системі національної безпеки України.

3. Інформаційна безпека як складова інших сфер національної безпеки держави.

1. Інформаційні відносини у сфері економіки.

2. Місце інформаційної діяльності в інноваційній моделі розвитку економіки України.

3. Напрями державної інформаційної політики України в економічній та науково-технологічній сферах.

1. Інформаційні впливи в політичній діяльності.

2. Інформаційна складова безпеки зовнішньополітичної сфери.

3. Інформаційна складова безпеки внутрішньополітичної сфери.

1. Інформаційна залежність воєнної і державної безпеки.

2. Інформаційна безпека як складова воєнної безпеки.

3. Особливості забезпечення інформаційної безпеки в епоху глобалізації.

1. Інформаційна складова соціального та гуманітарного розвитку.

2. Значення інформаційної безпеки для соціальної сфери суспільства.

3. Значення інформаційної безпеки для гуманітарної та екологічної сфер суспільства.

1. Співвідношення безпеки держави, суспільства та особи в інформаційній сфері.

2. Суб’єкти, об’єкти та основні принципи інформаційних відносин.

3. Сутність інформаційної безпеки держави, суспільства та особистості.1. Інформаційні аспекти державної безпеки.

2. Загрози інформаційній безпеці держави.

3. Система, форми і способи забезпечення інформаційної безпеки держави.

1. Колективна свідомість як об’єкт впливу та види колективної свідомості.

2. Механізми маніпулювання масовою свідомістю.

3. Сучасні технології маніпулювання суспільною свідомістю та їх вплив на інформаційну безпеку держави.

1. Інформаційні права громадян

2. Механізми сприймання інформації особистістю.

3. Безпека життєдіяльності людини в інформаційному просторі.

МОДУЛЬ 2

1. Основні складові національних інтересів держави в інформаційній сфері.

2. Класифікація інтересів держави в інформаційній сфері.

3. Шляхи досягнення національних інтересів в інформаційній сфері.


3437185029954160.html
3437238766990211.html
    PR.RU™