Фізіологічний вплив факторів існування на життєдіяльність людини.

ТЕМА 6. ЗАХИСТ ЛЮДИНИ ВІД ВПЛИВУ НЕГАТИВНИХ ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА ПОВСЯКДЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

План теми:

6.1. Фізіологічний вплив факторів існування на життєдіяльність людини.

6.1.1. Електричний струм.

6.1.2. Вплив метеорологічних факторів на організм людини.

6.1.3. Особливості екстремальних умов при зміні газового складу та тиску повітря.

6.1.4. Екстремальні умови, пов'язані з впливом шуму.

6.1.5. Освітлення.

6.2. Іонізуючі випромінювання. Радіаційна безпека.

6.2.1. Визначення та дози іонізуючого випромінювання.

6.2.2. Вплив іонізуючого випромінювання на живий організм.

6.2.3. Радіоактивне забруднення води та продовольства.

6.2.4. Норми радіаційної безпеки.

6.3. Електромагнітні поля та випромінювання.

6.3.1.Вплив електромагнітних полів та випромінювань на живі організми.

6.3.2. Захист від електромагнітних випромінювань.

6.4. Хімічні та біологічні фактори безпеки.

6.4.1 Загальна характеристика отруйних речовин.

6.4.2. Небезпечні та шкідливі хімічні речовини.

6.4.3. Вплив шкідливих хімічних речовин на організм людини.

6.4.4. Біологічні небезпечні речовини.

6.4.5. Отруйні тварини.

6.4.6. Отруйні рослини.

6.5. Побутові фактори небезпеки.

6.5.1. Побутова небезпека.

6.5.2. Отруєння препаратами побутової хімії.

6.5.3. Отруєння медикаментозними препаратами.

6.5.4. Отруєння чадним газом.

6.5.5. Отруєння отрутохімікатами.

Організм людини є цілісною динамічною системою, в якій усі складові частини диференційовані за структурою, функціями та призначенням. Органи об'єднані у фізіологічні та функціональні системи: терморегуляції, дихання, кровообігу, нервово-м'язову, нервову тощо.

Усі системи організму пов'язані із навколишнім середовищем, отримуючи інформацію за допомогою рецепторів та аналізаторів. Зміна параметрів навколишнього середовища - атмосферного тиску, температури, відносної вологості повітря, освітлення, газового складу атмосфери - викликає появу відповідних реакцій компенсаторних систем організму, відбувається перебудова функціонування систем життєдіяльності.У певних межах зміни факторів життєдіяльності організм повністю компенсує. При досягненні екстремальних значень фактори життєдіяльності викликають біль, їх подальша зміна спричиняє загрозу для життя людини.

Під факторами існування розуміють сукупність фізичних, хімічних, біологічних характеристик середовища існування, які діють на людину у процесі її життєдіяльності.

Усі фактори поділяють на 3 класи: фізичні, хімічні та біологічні. Фізичні фактори навколишнього середовища найрізноманітніші. Вони справляють на людину енергетичний вплив (термічний, механічний, радіаційний, електричний, електромагнітний).

До фізичних факторів належать:

- метеорологічні (температура, вологість, швидкість повітря);

- світлотехнічні (освітлення та кольорове забезпечення, інфрачервоне, світлове (видиме), ультрафіолетове випромінювання);

- бароакустичні (атмосферний тиск, звук, шум);

- механічні (прискорення, вібрації);

- електромагнітні випромінювання;

- іонізаційні випромінювання (ультрафіолетове рентгенівське, гамавипромінювання, потоки частинок);

- фактори електричного струму (атмосферна електрика, статична електрика, електричне поле, електричний струм).

Хімічні фактори - це різноманітні хімічні речовини, які входять до складу повітря, води, ґрунту та ін. Вони можуть бути природного, але у більшості випадків - антропогенного походження. До хімічних факторів належать: газовий склад атмосфери та шкідливі домішки, хімічні отруйні та шкідливі речовини, токсини тощо.

Біологічні фактори можуть діяти у воді, повітрі, ґрунті, продуктах харчування, на виробництві, у побуті. До біологічних факторів належать: біологічне забруднення природи, біологічні отруйні речовини, а також мікро- та макрофлора. До біологічного забруднення входять патогенні бактерії та віруси, мікроорганізми антропогенного і зоогенного походження, біологічні засоби захисту рослин тощо.

Конкретні умови середовища існування, в яких живе та працює людина, суттєво впливають на її працездатність, самопочуття, збереження здоров'я.

За впливом факторів існування на фізіологічні, психічні та інші функції організму людини умови життєдіяльності ділять на:

- комфортні;

- відносно комфортні;

- дискомфортні;

- екстремальні;

- надекстремальні умови надзвичайних ситуацій.

Комфортні умови забезпечують високу працездатність людини, добре самопочуття. При цьому не виникають небезпечні напруження компенсаторних систем організму, здоров'я людини не погіршується тривалий час (роки). Комфортні умови виникають при оптимальних значеннях факторів існування.

Відносно комфортні умови забезпечують задану працездатність та збереження здоров'я людини протягом певного часу, але у процесі життєдіяльності можливі неприємні відчуття та функціональні зміни, які не виходять за межі норм.

Дискомфортні умови характеризуються високою напругою компенсаторних систем організму, що знижує працездатність людини і може мати вплив на її здоров'я протягом тривалого часу.

Екстремальні умови виникають, коли один чи декілька факторів навколишнього середовища досягають рівня, який є межею витримки людини. В екстремальних умовах працездатність значно знижується, можуть виникати функціональні зміни, які виходять за межі норм, але не викликають патологічних порушень. У різних надзвичайних ситуаціях (землетруси, повені, пожежі тощо) виникають надекстремальні умови.

Надекстремальні умови можуть спричинити загибель людей чи викликати в організмі людини патологічні зміни. В екстремальних та надекстремальних ситуаціях однією зголовних, а інколи і єдиною метою діяльності людини є підтримка життя.

Так людина може бути пов'язана з необхідністю виконання діяльності в екстремальних умовах не лише епізодично, але й постійно, з огляду на специфіку професії (водолази, космонавти, ліквідатори тощо).

Фактори екстремальних умов, зокрема шкідливого впливу на організм людини, можуть викликати збільшене психічне напруження, пов'язане з почуттям страху, тривалою небезпекою та ін. Практика та результати наукових досліджень свідчать, що успішна діяльність людини в екстремальних умовах характеризується такими суб'єктивними якостями як емоційна стійкість, стан здоров'я тощо. Високий рівень знань та навичок - необхідна умова не лише якісного виконання праці, а й збереження емоційної стійкості, недопущення паніки та розвитку захисних стресових реакцій.

Розрізняють активні та пасивні шляхи захисту від несприятливих факторів. Активний шлях складається з виявлення та ліквідації цього фактора. При пасивному - джерело несприятливого фактора залишається, але послаблюється його дія на людину.


3433690502314184.html
3433773302346080.html
    PR.RU™