Управління фінансовою системою

Існує досить складна схема взаємозв’язку органів управління фінансовою системою з її окремими сферами й ланками:

Фінансові органи та інституції Ланки фінансової системи Напрями діяльності
Міністерство фінансів Бюджет держави Складання і виконання
Державний кредит Випуск позик, використання залучених коштів, погашення боргів
Міжнародні фінансові відносини Взаємовідносини з урядами інших країн, міжнародними організаціями і міжнародними фінансовими інституціями
Фінанси підприємств Організаційне регулювання фінансової діяльності
Страхування Видача ліцензій на страхову діяльність; контроль за діяльністю страхових компаній
Державне казначейство Бюджет держави Виконання Державного бюджету
Державна контрольно-ревізій­на служба Бюджет держави Ревізії складання і виконання бюджетів, контроль за використанням бюджетних асигнувань
Фінанси державного сектора Контроль за фінансовою діяльністю
Державна податкова адміністрація Бюджет держави Облік платників податків і обов’яз­кових платежів, контроль за дотриманням податкового законодавства
Загальнодержавні цільові фонди
Рахункова палата Державний бюджет Контроль за складанням і виконанням бюджету
Державний кредит Контроль за залученням, використан­ням і погашенням державних позик
Страхові компанії Страхування Здійснення страхових операцій
Аудиторська палата Фінанси підприємств Видача ліцензій аудиторам і аудиторським фірмам, контроль за аудиторською діяльністю
Аудиторські фірми Фінанси підприємств Проведення незалежного фінансового контролю
Національний банк Кредитна система Реєстрація банків, видача ліцензій на окремі банківські операції, банківський нагляд
Державний кредит Агентські послуги уряду з розміщення державних цінних паперів
Бюджет держави Організація касового виконання
Міжнародні фінан­сові відносини Проведення міжнародних розрахунків держави
Валютний ринок Визначення валютних курсів
Комерційні банки Банківська система Здійснення банківських операцій
Міжбанківська валютна біржа Валютний ринок Організація торгівлі валютою
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Ринок цінних паперів Реєстрація випуску цінних паперів (крім державних); ліцензування діяльності фінансових посередників; регулювання операцій з цінними паперами; нагляд за діяльністю суб’єктів ринку
Фондова біржа Ринок цінних паперів Забезпечення функціонування первинного і вторинного ринків цінних паперів
Інституційні інвестори Ринок цінних паперів Мобілізація та інвестування фінансових ресурсів
Пенсійний фонд Фонд цільового призначення на пенсійне забезпечення Акумуляція коштів фонду, нарахування та виплата пенсій і допомог

3432922038382059.html
3432984398963428.html
    PR.RU™