ІІ частина (4 бали)

Варіант 1

І частина (5 балів)

Завдання 1 – 5 мають по чотири варіанти відповіді, з яких тільки одна правильна. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється однимбалом.

1. Виконайте дії .

А) 6·10-15; Б) 6·108; В) 6·10-2; Г) 6·102.

2. Порівняйте 8,346… і 8,357…

А) 8,346 > 8,357; Б) 8,346 = 8,357;

В) 8,346 < 8,357; Г) не можна порівняти.

3. Графік якої функції зображено на малюнку?


А) у = -2х; Б) у = х – 2; В) у = -х – 2; Г) у = - х.

4. Укажіть допустимі значення змінної хтотожності .

А) усі числа, крім 0; Б) усі числа крім 1;

В) усі числа; Г) усі числа, крім 0 і 1.

5. Скоротіть дріб .

А) ; Б) 10; В) ; Г) - · .

ІІ частина (4 бали)

Розв’язання завдань 6 – 7 може мати короткий запис без обґрунтування. Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється двома балами.

6. Спростіть вираз .

7. Розв’яжіть рівняння .


3432498160311301.html
3432521679153935.html
    PR.RU™