Акцизний податок

Податок на додану вартість

Податок на доходи фізичних осіб

Податок на прибуток підприємств

Платниками податку на прибуток є юридичні особи — суб’єкти підприємницької діяльності, а також бюджетні організації в частині комерційної діяльності.

Об’єктом оподаткування є прибуток підприємств, які є платниками даного податку.

Податковою базою для податку на прибуток підприємства визнається грошове вираження прибутку як об’єкта оподаткування.

Ставка податку на прибуток підприємств :

з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно – 21%;

з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно – 19 %;

з 1 січня 2014 року – 16%.

Платники податку – фізичні особи, які мають джерела доходів і є платниками податків. (зарплата і ін. доходи).

Об’єктом оподаткування резидента є:

- загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;

-доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);

- іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Об’єктом оподаткування нерезидента є:

- загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні;

- доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).

База оподаткування - оподатковуваний дохід фізичної особи.

Ставка податку – 15% бази оподаткування.

Земельний податок. Об’єктом оподаткувався с площа земельної ділянки. Диференціація ставок залежить від родючості ґрунту i місця розташування ділянки.

Податком на додану вартість (ПДВ) обкладається споживання товарів і послуг. Це одна з найхарактерніших форм непрямого оподаткування.

Платники податку – фізичні і юридичні особи, які здійснюють від свого імені виробничу або іншу підприємницьку діяльність на території України. Фактично платником ПДВ є споживач незалежно від того, чи це чи юридична, фізична особа.

Об'єкт оподаткування – додана вартість, тобто вартість, створена на конкретному етапі руху товару. (За економічною суттю, доданою вартістю є частина валового внутрішнього продукту, створеного (виробленого) певною господарською одиницею.)Ставка податку на додану вартість - з 1 січня 2011 року по 31 грудня 2013 року включно – 20%; з 1 січня 2014 року - 17 %

Одним з видів непрямого оподаткування є специфічні акцизи, які є найактивнішими інструментами державного регулювання кількісних параметрів споживання певного переліку товарів, тютюнових та горілчаних виробів, контролювання доходів монополістів при виробництві деяких товарів, захисту власних виробників та перерозподілу доходів споживачів при купівлі предметів розкоші (ювелірні вироби, дорогі автомобілі).

На відміну від ПДВ, цей податок сплачується не на всіх етапах руху товарів від виробника до споживача, а лише один раз: при реалізації товарів чи їх ввезенні в Україну. Об’єктом оподаткування при цьому виступає повна вартість товару чи митна вартість з врахуванням суми сплаченого мита.

Платниками АЗ: є виробники та імпортери підакцизних товарів, а саме:

суб’єкти підприємницької діяльності – виробники підакцизних товарів, в тому числі із давальницької сировини;

юридичні або фізичні особи, які купують підакцизні товари у податкових агентів;

суб’єкти підприємницької діяльності, що ввозять на митну територію України підакцизні товари;

фізичні особи (громадяни України, іноземні особи та особи без громадянства), які ввозять на митну територію України підакцизні товари в обсягах понад 200 ЕUR.

Групи підакцизних товарів:

алкогольні напої;

тютюнові вироби;

транспортні засоби;

нафтопродукти.


3432340430258479.html
3432376864967419.html
    PR.RU™