Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обстановки.

Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час розслідування або розгляду справи в суді внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільне небезпечною (ст. 48 КК).

Підстави звільнення від кримінальної відповідальності:

- вчинення злочину невеликої або середньої тяжкості;

- втрата внаслідок зміни обстановки суспільної небезпечності вчиненого злочину;

- втрата внаслідок зміни обстановки суспільної небезпечності особи, яка вчинила злочин.

Втрата характеру суспільної небезпечності вчиненого злочину означає:

- втрату діянням характеру суспільної небезпечності (наприклад, з припиненням мобілізації відпадає суспільна небезпечність за її ухилення (ст. 336 КК));

- втрату суспільної небезпечності лише конкретного діяння. Наприклад, заподіяння істотної шкоди підприємству, яке в подальшому було ліквідовано.

Звільнення від кримінальної відповідальності при втраті діянням характеру суспільно небезпечного слід відрізняти від випадків декриміналізації даного діяння, при який виключається його суспільна небезпечність. У такому випадку, відповідно до ст. 5 КК діють правила про зворотну силу закону в часі.

Зміна обстановки, внаслідок якої особа, котра вчинила злочин, втрачає свою суспільну небезпечність– це об'єктивні зміни умов життєдіяльності конкретного суб'єкта, які свідчать про те, що він не вчинятиме кримінальне караних діянь у майбутньому (наприклад, призов на строкову військову службу; зміна постійного місця проживання і розірвання зв'язків з кримінальним оточенням, під впливом якого було скоєно злочин; звільнення з роботи, у зв'язку з виконанням якої було вчинено злочин; тяжка хвороба або нещасний випадок, внаслідок чого особа стала інвалідом; вступ до шлюбу з жертвою злочину).


3428334656051396.html
3428407921272316.html
    PR.RU™